Styrelse / Kontakt

Kontakta oss

STYRELSEN I STAVNÄS VISKLUBB 2023:


Ordförande: Rolf Haglund 072-552 75 44      ordf@stavnasvisklubb.se

Kassör: Ulla Dersjö  070-257 14 44


Övriga ledamöter: Agneta Andersson, Eva-Britta Andersson, Stig Widin,

Britt-Marie Karlsson, Felicia Karlsson, Roger Lindström, Carl-Erik Willman,

Ersättare: Lone Kjersheim och Lars Liljestrand


KONTAKT ANGÅENDE MEDLEMSKAP:

Britt-Marie Karlsson. 073-039 48 54

Medlemsavgift 2024 och 2025 är 150:- / år, insättes på BG 635-8097

eller via Swish-nr 123 379 03 34FÖRKÖP AV BILJETTER VISKVÄLLAR:

Ulla Dersjö 070-257 14 44 gärna via SMS.

T.o.m fredag i spelveckan.


Info@stavnasvisklubb.se


Här finns vi:

Billingsudde Skjutsbol

671 95 KLÄSSBOL

Arvika Kommun Värmland